0943.41.41.91

Kênh hỗ trợ khách hàng cung ứng lao động Long An

Kênh hỗ trợ khách hàng cung ứng lao động Long An, mọi khách hàng ở Long An, Tân Đô, Tân Đức, Hải Sơn, Đức Hòa, Đức Huệ, vui lòng liên hệ, bộ phận chăm sóc của Công ty cho thuê lao động, và cung ứng lao động, cung ứng nhân lực tại Long An

https://www.facebook.com/cungunglaodongduchue
https://www.facebook.com/cungunglaodonghaison

https://www.facebook.com/chothuelaodongduchoa
https://www.facebook.com/cungunglaodongtanduc
https://www.facebook.com/cungunglaodongtando

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *