0943.41.41.91

Author Archives: admin

Cung ứng lao động cho Trung tâm quảng cáo Facebook Binh Duong

Trung tâm cung ứng nguồn nhân lực, cung ứng lao động, cung ứng lao động phổ thông, thời đại vừa cung ứng cho công ty chuyên đào tạo Maketing tại Binh Duong, trong đó có công ty chuyên đào tạo Facebook tại Binh Duong và nhờ công ty triển khai các hệ thống Ma trận […]

Kênh chăm sóc Khách hàng cung ứng lao động toàn Bình Dương

Kênh hỗ trợ khách hàng cung ứng lao động Bình Dương mọi khách hàng Bình Dương, như Vsip 1, Vsip 2, Vsip 3, KCN Đại Đăng, KCN  Bàu Bàng, Bến Cat, Tân Uyên, Dĩ An, Thuận An, Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3. Vui lòng liên hệ, bộ phận chăm sóc của Công ty […]

Cung ứng cho thuê lao động tại thị xã Bến Cát Bình Dương

Cho thuê lao động Bến Cát hay còn gọi là Cung ứng lao động Bến Cát là một dịch vụ của Công ty thời đại tại các khu công nghiệp trên địa bàn Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Để phục vụ tốt cho nhu cầu cung ứng cho thuê lao động ngày càng […]